martes, 6 de diciembre de 2011

PALAU DE LA VIRREINA

Flickr. Dibuix Aina Buñola
El Palau de la Virreina és un palau situat a la Rambla de Barcelona. És considerat un dels millors exponents del Barroc aplicat a l'Arquitectura Civil de Catalunya.

A finals del segle XVIII, Manuel Amat i Junyent, marquès de Castellbell va fer construir aquest sumptuós palau barreja de decoració barroca i rococó per tal de demostrar la seva gran riquesa adquirida. El Palau fou edificat entre 1772 i 1777 i, després d’una mort prematura del Marquès, va ser ocupat per la seva vídua, Maria Francesca de Fiveller i de Bru, motiu pel qual va ser conegut com a Palau de la Virreina.
http://www.canonistas.com
No es coneix amb certesa qui fou l’encarregat de fer aquest projecte tot i que se li atribueix l’arquitecte Josep Ausich, amb la col·laboració l'arquitecte i escultor Carles Grau (1717-1798) i l'escultor Francesc Serra, encarregats de dirigir l’obra.

La implantació de l’edifici es va fer seguint l’antiga alineació de la Rambla, quan encara no havia estat urbanitzada, ja que fins l’any 1976 l’enginyer Cermeño no va començar l’execució del projecte d’ordenació d’aquesta via. Per aquesta raó la casa del Virrei Amat va quedar més endarrerida respecte a l’alineació de les construccions del costat.

Flickr. Fotografia de Ben Mabbett
Es diu que el Marquès de Castellbell va donar detallades instruccions per la construcció d’aquest Palau i possiblement fos ell entre altres coses qui decidís l'estil de la principal façana. Aquesta façana de gran caràcter senyorial de pedra de Montjuïc i de Santanyí, s'estructura simètricament en eixos verticals marcats pels balcons amb el reforç de sis pilastres amb capitell de tipus jònic. Els balcons tenen la barana de forja. Dotze mènsules sostenen una cornisa coronada amb una balustrada amb dotze grans gerros. Hi ha un interessant pati interior amb doble escalinata des d'on es contemplen els grans finestrals dels salons, emmarcats amb pilastres estriades i plafons ricament esculpits.

Pel què fa a la planta és un edifici amb la planta centrada per un pati principal, que marca un eix molt clar des de La Rambla a la façana posterior. Més enrere hi ha un altre pati més petit. D’aquesta manera s’anul·la l’evidència de les grans irregularitats planimètriques de l’edifici, molt ostensible a la façana posterior, la qual va ser objecte d’una restauració lamentable. El costat d’aquest pati central, segons paraules del virrei, “hi pujarà l’escala que desembocarà als dos corredors per on s’ha de dominar tota la casa”.

Planta baixa
Planta 1r pis

Les dependències i el pati serveixen de marc a importants exposicions temporals i es la seu de l'àrea de cultura de l'Ajuntament. En el seu interior s'hi poden veure en exposició permanent els Gegants de Barcelona Ciutat i l'Àliga de Barcelona.Flick. Fotografia agguedabrito_photo

Flickr. Fotografia de Ben Mabbett